~~ Trefaldighetskällan~~

 


Enligt gammal folktro hade trefaldighetskällorna läkande kraft.
För största möjliga effekt, passade man på att dricka detta hälsobringande vatten på trefaldighetsaftonen, vilken infaller sju dagar efter pingstafton, som i sin tur infaller sju veckor efter påsk. Lämplig dos ska ha varit sju klunkar av vattnet. Det förekom även att man tvättade sig i källorna.

Ett kriterium för att få kallas trefaldighetskälla är att vattnet skall rinna mot norr. I övrigt kan den vara ett i dagen rinnande vatten, eller en kallkälla som springer upp ur marken för att därefter åter bli underjordisk.
Ofta var den tillägnat något helgon, S:t Erik och S:t Olof var de vanligaste. Åtskilliga av landets källor bär deras namn.

Om det förekommit någon helgondyrkan vid Röjeråsens trefaldighetskälla känner vi inte till, men det förefaller inte alls omöjligt.