~~ Båkanås Gran~~

 


Båkanås Gran, eller Lindgranen, är ett exempel på en ståtlig och säregen mutationsform hos gran. Den kallas kandelabergran. Namnet kommer från de bekanta kandelaberljusstakarna med sju eller nio mjukt uppåtböjda armar.

Kandelabergranar är sällsynta i Sverige, men de förekommer över hela landet.

Båkanås Gran fridlystes som naturminne 1979.