~~ Fångstgrop~~

 


Mer än 20 000 fångstgropar är kända i vårt land. Groparna har främst varit avsedda för fångst av älg. Fångstgropar av denna typ förekommer i hela norra Sverige. De ligger vid djurens naturliga vandringsvägar eller på andra platser där villebrådet brukade uppehålla sig.

Fångstgropen har varit täckt. Den har försetts med lockbete eller annat foder.

Djurfångst med gropar har förekommit sedan stenåldern och förbjöds i lag först 1864.

Fornlämningar som denna är skyddade enligt lag.