PÅ GÅNG:
 

"Ännu vackrare, högt och fritt på sin välvda odlade kam, med väldig rundsyn över Siljan och Rättviken, ligger Röjeråsens by, 80 gårdar i tre klasar: i väster Flinkgårdarna och Liden, i öster Oppi bin, egentliga Röjeråsen, med handelsbodar och lummiga täppor vid den breda bygatan."

Karl-Erik Forsslund. Med Dalälven från källorna till havet. Del 1:8 Rättvik. 1922.

Röjeråsen ligger i den västligaste delen av Rättviks kommun, ca 5 km norr om Vikarbyn. Byn är gammal (läs mer under rubriken ”Historik”).

Det öppna odlingslandskapet och de fria utblickarna över Siljan, som Karl-Erik Forslund så målande beskriver i ovanstående citat, är ett minne blott. Igenväxningen har pågått under hela 1900-talet men har särskilt accelererat under de senaste 25 åren. Idag ser man inte längre Siljan eller horisontlinjen annat än från enstaka platser i byn.

Som så många andra byar i kommunens periferi har även vår by fått vidkännas en kraftig befolkningsminskning. Vid 1900-talets början bodde över 500 personer i byn men antalet helårsboende är idag nere i ca 180 personer.

En av byns största tillgångar är den vackra bystugan. Majstångsresningen på midsommardagen är den kanske ståtligaste i hela Rättvik.


Se även vidare information, t ex om Byalaget och Bystugan.

Webmaster: Mikael Ganea, mikael.ganea@gmail.com.


Denna sida har blivit besökt gånger sedan 20070711.