~~ Röjeråsens Sportklubb RSK ~~

Idrottsintresset i Röjeråsen började redan på 1920-talet då en grupp ungdomar anlade intresse för en idrottsplats. Klubben bildades sedan, vintern 1936, då invånarna i byn hade sammanträde. I början var tanken att klubben mest skulle ägna sig åt skidsport, dock växte intresset även för andra sporter såsom, bordtennis, orientering, ishockey och fotboll. Lite rolig kuriosa är att på 1960-talet kostade medlemsavgiften i RSK 5 kr/vuxen och 3 kr/barn.

Klubben fortsatte att växa, på 1980-talet diskuterades till och med ett eget elljusspår i byn, dock avskrivdes detta. 1989 påbörjades det stora arbetet med att anlägga större fotbollsplan och en ny hockeyrink. Invigningen av den nya idrottsplanen, 1990, framkallade stora festligheter; lagtävlingar och avslutades med godisregn från helikopter. Runt den nya fotbollsplanen hyrde också olika företag reklamplatser, vilket är anmärkningsvärt för en så liten ort. Dessa intäkter var viktiga för klubbens framtida investeringar.

Klubben har idag ca 120 medlemmar i blandade åldrar, den bedriver underhåll och drift av Röjeråsens idrottsplats, den såkallade ”planen”, där det bedrivs olika sporter bland annat ridning, skridskoåkning och fotboll.

RSK anordnar olika aktiviteter, främst inriktade på barn. Såsom skridskokväll, reflexjakt, luciafirande och Åsenloppet, ett anrikt skidlopp med start redan på 1940-talet. Då tävlade vuxna om Åsenloppets ståtliga vandringspris. Numera är det ett barnskidlopp.

Så gott som varje år ges även RSK-nytt ut i byns brevlådor. Det är en liten uppdatering av året som gått med bilder och information om de olika aktiviteterna.

Klubben vill bidra till en levande landsbygd, där det finns aktiviteter för alla.

Medlemsavgiften för 2020 är 130 kronor för hel familj och 80 kronor för enskild medlem. För den som vill bli medlem men inte fått något inbetalningskort är klubbens bankgironummer 402-1176. Skriv namn för barn/ungdomar upp till 20 år, ange även födelseår.

Du kan läsa mer om klubbens verksamhet i årets verksamhetsplan.

Årsmötesprotokoll för 2024

Styrelsen under verksamhetsåret 2023 är:
Ordförande: Sofia Engblom
Kassör: Carina Jones (adjungerad)
Ledamöter: Anna Hellqvist, Julia Hällström, Camilla Hanning, Emma Heed
Suppleant: Malin Back, Sara Lidell

Valberedning: Malin Jägers
Revisor: Åsa Sundin

Kontakt: sofia_engblom[at]hotmail.com