~~ Fiberföreningen ~~


Röjeråsens byalag tog 2014 initiativ till att utreda möjligheten att dra fibernät till byns fastigheter. Behovet av detta aktualiserades ytterligare i och med att möjligheten till internet i telefonjacket (ADSL) skulle försvinna snabbare än väntat.

Den förening som bildades för ändamålet har efter att ha arbetat med frågan under 2014-2015 överlåtit projektet till Dala Energi, vilket beslutades på årsmötet i mars 2016. Röjeråsens fiber ek. förening lever dock kvar som förening minst ett år.

Mer information hittar du i dessa dokument:

Informationsbrev våren 2016
Protokoll från årsmötet 2016
Protokoll från årsmötet 2017

Föreningens styrelse:
Kenth Jägers, ordförande
Styrelseledamöter: Susan Laggar, Thomas Grundell, Göran Back, Maj-Britt Berg Johansson, Pär Nevlén, Bernt Lidell, Tina Back, Göran Lisserkers, Lennart Nauclér (suppleant).

Revisorer: Per Mases och Britt-Marie Lisserkers.
Valberedning: Pål Mases och Göran Nygård.

Nedan finns dokument med diverse information. Obs att flera av dessa är inaktuella då projektet överlåtits till Dala Energi.

Föreningens stadgar. Föreningens stadgar, reviderade vid årsstämma 150328.

Projektansökan. Ansökan om projektstöd inskickad till Jordbruksverket i december 2014.

Karta norra byn. Karta södra byn. Kartor med planerad dragning av nätet. OBS! Preliminärt.


www.rojerasen.se