~~ Röjeråsens Bystugeförening ~~

Röjeråsens bystuga uppfördes 1938 och har genom alla år varit en stor tillgång för byn. Den bidrar i hög grad till glädjen och sammanhållningen och används av många aktörer för föreningsliv, för fester och andra tillställningar. Bystugan moderniserades och byggdes ut 1984-85 och inrymmer idag även bagarstuga, bastu och solarium.

Till de stående evenemangen hör klabbfesten i början av året, pubkvällar vår och höst, midsommarfirandet, Röjeråsdagen, gammeldansen i samband med Musik vid Siljan, lucia samt nyårsfesten.

För bokningar och uthyrning kontaktas bystugans vaktmästare Arne Hansson, e-post: brittmarisilenzio@gmail.com, tel 070-514 87 80 (Britt-Marie) eller 070-6068780 (Arne).

Bystugans drift och underhåll sköts av Röjeråsens Bystugeförening samt vaktmästare Arne Hansson.

Klicka här för prislista samt information om uthyrning av bystugan.

Om du vill ge en gåva till Bystugeföreningen i samband med någons bortgång, använd följande gåvobrev.

Inbetalningar till bystugeföreningen kan göras till bankgironummer 5387-4160.

Bystugeföreningens styrelse:
Ordförande Roland Pettersson  
Sekreterare Ninni Svedberg  
Kassör Rosie Pettersson  
Ledamot Anders Wikström  
Ledamot Erik Johansson  
Suppleant Mikael Ganea  
Suppleant Sofia Engblom Olsson