~~ Röjeråsens Bystugeförening ~~

Röjeråsens bystuga uppfördes 1938 och har genom alla år varit en stor tillgång för byn. Den bidrar i hög grad till glädjen och sammanhållningen och används av många aktörer för föreningsliv, för fester och andra tillställningar. Bystugan moderniserades och byggdes ut 1984-85 och inrymmer idag även bagarstuga, bastu och solarium.

Till de stående evenemangen hör klabbfesten i början av året, pubkvällar vår och höst, midsommarfirandet, Röjeråsdagen, gammeldansen i samband med Musik vid Siljan, lucia samt nyårsfesten.

För bokningar och uthyrning kontaktas Nina P, tel 0248-21022.

Bystugans drift och underhåll sköts av Röjeråsens Bystugeförening.

Bystugeföreningens kontaktman:
ordförande Roland Pettersson