~~ Dokumentationsgruppen ~~

Gruppen, som varit en underavdelning till Byalaget, är numera upplöst. Den har bestått av Blecko Mats Johansson, Ivar Ivares och Rolf Lindgren med den sistnämnde som sammankallande.

Redan under 1980-talet hade Blecko Mats samlat gamla fotografier med röjeråsmotiv i flera pärmar. Han hade även sammanställt ett dokumentationshäfte utgivet 1996.

Arbetet fortsatte 2002 med ett häfte om byhistorik och dokumentation åren 1999-2002.

År 2005 inleddes arbetet med en systematisk genomgång av byns hus och gårdar. Arbetet resulterade med några års mellanrum i tre skrifter. Sven Norberg och Rolf Lindgren var ansvariga för dessa skrifter.

 


Hus och gårdar i Röjeråsen


Ovannämnda skrifter har även slagits samman i en enda skrift utgiven 2012.


Hus och gårdar i Röjeråsen
- sammanslagen skrift

En senare skrift, utgiven 2013 och som Rolf Lindgren tagit fram, är en textsatt bilderbok bestående av ca 150 fotografier som byns store son Wilken Wilkenson tagit under åren 1931-1936, främst på människor och miljöer från Röjeråsen.


Människor och miljöer på 1930-talet
fotograferade av Wilken Wilkenson

De avbildade fem skrifterna är slutsålda sedan länge och någon omedelbar uppdatering och nytryckning kommer inte att ske. Skrifterna med varsin dvd-skiva kommer tillsammans med annat äldre dokumentationsmaterial, fotopärmar och album etc att arkiveras i Bystugans brandsäkra arkiv för att bevaras åt eftervärlden.

Tidigare arbetssätt med utgivning av skrifter har övergetts. I stället startade Rolf Lindgren i januari 2015 Facebook-gruppen ”Reråsn får i tidä” (Röjeråsen förr i tiden). Hela byn har genomgåtts systematiskt med fotografier på gårdsmiljöer och gårdarnas innevånare. Materialet är sökbart och fylls på undan för undan. Gruppen har idag (maj 2020) 363 medlemmar.

Röjeråsare, boende i byn eller ute i förskingringen, var rädda om era gamla släktalbum - de är en del av byns kulturarv. Albumen kan innehålla helt unika bilder, som i vissa fall kan vara upp till 150 år gamla. Låna ut eller skänk era släktalbum till Byalaget. Kasta framför allt inte bort dem och låt dem inte heller försvinna till okända på auktioner. Om ni inte vet vilka korten föreställer så låt undertecknad lägga pusslet. Det händer – dock alltför sällan – att man kan råka träffa på ett album där ägaren skrivit namn bredvid eller på baksidan av varje kort. Kommer man över ett sådant album jublar man. Det kan få många pusselbitar att falla på plats.


Dokumentationsgruppen hemma hos Anna-Stina Perols Andersson

Ni som har lösa foton, album eller glasplåtar i era gömmor, kontakta nedanstående person:

Rolf Lindgren 070-6894700 rlindgren42[at]gmail.com

OBS: Byt ut [at] mot @ vid kontakt via mail. Mailadressen är skriven så att den ej ska synas för spammares sökmotorer.