~~ Röjeråsens byalag ~~

Föreningens ändamål är att vara forum för olika byangelägenheter och att föra bybornas talan vid kontakt med myndigheter, företag etc.

Medlemmar är alla som bor i byn, både permanent- och fritidsboende. Alla i föreningen har rösträtt från det år de fyller 15 år.

 

Byalagets styrelse vald på årsmötet 2016
Ordförande

Susan Laggar

susan.laggar[at]hotmail.com

Sekreterare & webbansvarig

Mikael Ganea

mikael.ganea[at]gmail.com

Kassör

Åsa Sundin

asasundin68[at]gmail.com

Ledamot

Erik Hansson

erikphansson[at]hotmail.com

Ledamot

Pär Nevlen

-

     
 

 

 

OBS: Byt ut [at] mot @ vid kontakt via mail. Mailadresserna är skrivna så att de ej ska synas för spammares sökmotorer.