Klabbfest
i
Röjeråsens bystuga

lördagen 8 februariMusikunderhållning av trubaduren

Thomas Andersson

Inträde: 200 kr

Anmälan senast tisdagen den 4 februari till:
Eivor: 0248 - 210 51, 070 - 947 99 20
Kjell: 072 - 218 37 21

Välkomna!

Röjeråsens bystugeförening