~~ Byalagets årsmöte 4/5 2023 ~~


Torsdagen den 4/5 kl. 18.00 håller byalaget årsmöte i bystugan.

Då föreningen har legat vilande ett antal år kommer frågan om nedläggning av föreningen att diskuteras på mötet. På mötet diskuteras även hur föreningens ekonomiska medel ska användas, i händelse av avveckling eller ej.

I bifogat protokoll från styrelsemöte finner du förslag på ovan nämnda frågor. Ladda hem protokollet här.

Är du intresserad av att driva föreningen vidare, kom på mötet och kontakta gärna valberedningens sammankallande Maj-Britt Berg Johansson före mötet.

Välkomna hälsar styrelsen!


www.rojerasen.se